คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามมติของคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 17/07/2560

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 คณะผู้บริหาร แขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และให้เจ้าหน้าที่ ทุกคน และให้เจ้าหน้าที่ ทุกคน


'