ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2566 5,392.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 24,042.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2566 89,687.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 09/05/2566 4,153,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 27/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2566 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 30/12/2565 14,920,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 14/11/2565 14,920,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 08/12/2565 19,414,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 และชั้น3 27/09/2565 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 14/10/2565 38,280,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 08/10/2565 5,625,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 25/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศขายทอดตลาด 07/02/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐาน 16/09/2565 232,853.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 91 รายการ