แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 28/12/2565 การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย
2 27/12/2565 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
3 13/12/2565 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น
4 03/12/2565 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
5 30/11/2565 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น
6 17/11/2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงและภารกิจของสำนักงานทางหลวงที่ 18
7 14/11/2565 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
8 09/11/2565 ร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และหารือแนวทางการเร่งรัดการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9 06/11/2565 ร่วมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธนาภิมุข (ปากล่อ)
10 30/10/2565 ร่วมสำรวจพื้นที่โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ
11 08/06/2565 ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุพัชรธรรม โครงการจิตอาสา กำลังใจพัชรธรรม
12 03/06/2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
13 03/06/2565 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
14 13/05/2565 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบวงสรวงศาลหลักเมืองปัตตานี ประจำปี 2565
15 06/04/2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกหมาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน "วันจักรี"