แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 คำถามมีคำตอบ
Q&A รถจักรยานยนต์เข้าใช้ช่องทางหลักได้หรือไม่
2 คำถามมีคำตอบ
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่
3 ทั่วไป
โครงการรถบรรทุกสีขาว ของกรมทางหลวง
4 ทั่วไป
เพลงกรมทางหลวง
5 ทั่วไป
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
6 คำถามมีคำตอบ
“เส้นขอบทางเท้าแต่ละสี หมายความว่าอย่างไร”
7 คำถามมีคำตอบ
กรมทางหลวงเตือนเส้นทางเสี่ยงหลับใน
8 คำถามมีคำตอบ
ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร
9 คำถามมีคำตอบ
ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร
10 คำถามมีคำตอบ
ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
11 คำถามมีคำตอบ
ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย
12 คำถามมีคำตอบ
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน?
13 คำถามมีคำตอบ
ทำไมไม่สร้างสะพานกลับรถแทนจุดกลับเพื่อความความปลอดภัย?
14 คำถามมีคำตอบ
ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมทางหลวง ตัดสั้นๆต้นไม้จะตายหรือไม่?
15 คำถามมีคำตอบ
อยากทำทางเชื่อมเข้าบ้าน ต้องทำอย่างไร?