แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
16 คำถามมีคำตอบ
จอดรถบนไหล่ทางได้หรือไม่?
17 คำถามมีคำตอบ
ที่ว่างริมทางหลวง ขายของได้หรือไม่ ?
18 คำถามมีคำตอบ
อุบัติเหตุเสียชีวิตบนทางหลวง ได้เงินชดเชยจากกรมทางหลวง 15,000 บาท จริงหรือไม่?
19 คำถามมีคำตอบ
หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ต้องทำอย่างไร?