วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมบรรษา 3 มิถุนายน 2563
ลงวันที่ 05/06/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมบรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ แขวงทางหลวงปัตตานี อำเภอเมือ จังหวัดปัตตานี


'