แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงและภารกิจของสำนักงานทางหลวงที่ 18
ลงวันที่ 17/11/2565
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงและภารกิจของสำนักงานทางหลวงที่ 18 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะเสนอโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 2 จุด อันได้แก่
1. โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับตะลุโบะ จังหวัดปัตตานี บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บ้านดี ที่ กม.89+000 (แยกดอนยาง) ตัดกับทางหลวงหมายเลข 43
โดยมี นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายสมกิตติ์ กิตติ์โศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทล.18 และแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังกล่าว
ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

'