แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น
ลงวันที่ 13/12/2565
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยแขวงทางหลวงปัตตานี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน สายบุรี - กะรุบี กม.3+100 - กม.5+500 และ กม.7+750 - กม.10+350 ระยะทาง 5.000 กม. ณ โรงเรียนบ้านป่าม่วง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธี
เนื่องจากกิจกรรมนี้มีประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางแขวงฯปัตตานีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย น้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้เข้าร่วมประชุมให้มีการส่วมใส่หน้ากากอนามัย และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแและมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

'