วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
อวยพรปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 02/01/2562

           เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดยนายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอวยพรและรับพรจาก นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 

 

 


'