วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ร่วมต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะฯ
ลงวันที่ 16/01/2562

          เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง ณ แขวงทางหลวงปัตตานี

          การเดินทางไปตรวจราชการครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้ซักถามและชี้แนะการดำเนินงานต่างๆ โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา), นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ


'