วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ลงวันที่ 11/01/2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดปัตตานีโดยมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี


'