วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ในทางหลวงหมายเลข 42
ลงวันที่ 22/01/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”
ในทางหลวงหมายเลข 42


'