แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงโคกโพธิ์
ลงวันที่ 02/11/2561

ข้าราชการ 05

นายมนพัทธิ์  พลอยปัตตา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกโพธิ์

 

                สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.77+805 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรัก ในท้องที่ ม.7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 เบอร์ติดต่อ 073-431056 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 4 สายทาง 4 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 87.550 กม. ดังนี้

  1. ทางหลวงหมายเลข 42 0201 ตอนนาจวก - ดอนรัก (กม.69+759 – กม.99+616) ระยะทาง 29.857 กม.
  2. ทางหลวงหมายเลข 43 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ (กม.74+397 - กม.93+802) ระยะทาง 19.405 กม.
  3. ทางหลวงหมายเลข 409 0100 ตอนนาเกตุ – ป่าพ้อ (กม.0+000 – กม.18+013) ระยะทาง 18.013 กม.
  4. ทางหลวงหมายเลข 418 0102 ตอนมะพร้าวต้นเดียว – ยุโป (กม.6+500 – กม.26+775) ระยะทาง 20.275 กม.

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
  2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
  4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'