แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงสายบุรี
ลงวันที่ 02/11/2561

ข้าราชการ 21

นายธัญญา ปลอดทองสม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงสายบุรี

 

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.143+376 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ทุ่งคล้า - มะนังดาลำ ในท้องที่ ม.1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 เบอร์ติดต่อ 073-719796 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 8 สายทาง 9 ตอนควบคุมระยะทางรวม 48.522 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0204 ตอนทุ่งคล้า - มะนังดาลำ (กม.142+786 – กม.152+886) ระยะทาง 10.100 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 42 0205 ตอนมะนังดาลำ - กอตอ (กม.152+886 – กม.158+956) ระยะทาง 6.070 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4060 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี (กม.0+000 – กม.16+875) ระยะทาง 16.875 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4157 0101 ตอนละหาร - ทุ่งน้อย (กม.0+000 – กม.2+185) ระยะทาง 2.185 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4167 0100 ตอนป่าไหม้ - ไทรทอง (กม.0+000 – กม.9+600) ระยะทาง 9.600 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4168 0200 ตอนปะลุกาสาเมาะ - ตะโละดือรามัน (กม.6+500 – กม.8+105) ระยะทาง 1.605 กม.
 7. ทางหลวงหมายเลข 4299 0100 ตอนทางเข้าสายบุรี (กม.0+000 – กม.0+262) ระยะทาง 0.262 กม.
 8. ทางหลวงหมายเลข 4336 0100 ตอนทางเข้าชมวิว (กม.0+000 – กม.0+470) ระยะทาง 0.470 กม.
 9. ทางหลวงหมายเลข 4337 0100 ตอนป่าไหม้ - แยกชมวิว (กม.0+000 – กม.1+355) ระยะทาง 1.355 กม.

งานในความรับผิดชอบ

 1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
 2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
 4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'