แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2563 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 15/09/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนเมษายน 2563 168 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2563 177 ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2563 163 ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎามคม 2563 162 ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2563 181 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2563 176 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2563 (1-16) 158 ดาวน์โหลด

'