แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2564 - ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 12/11/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2563 148 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษจิกายน 2563 104 ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2563 108 ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2564 107 ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 97 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2564 74 ดาวน์โหลด

'