แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2564 - ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 12/11/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2563 162 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษจิกายน 2563 133 ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2563 128 ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2564 139 ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 127 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2564 87 ดาวน์โหลด

'