แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2564 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือน เมษายน 2564 142 ดาวน์โหลด
เดือน พฤษภาคม 2564 61 ดาวน์โหลด
เดือน มิถุนายน 2564 66 ดาวน์โหลด
เดือน กรกฎาคม 2564 44 ดาวน์โหลด
เดือน สิงหาคม 2564 30 ดาวน์โหลด
เดือน กันยายน 2564 40 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2564 (1-16) 26 ดาวน์โหลด

'