แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2564 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือน เมษายน 2564 231 ดาวน์โหลด
เดือน พฤษภาคม 2564 161 ดาวน์โหลด
เดือน มิถุนายน 2564 186 ดาวน์โหลด
เดือน กรกฎาคม 2564 147 ดาวน์โหลด
เดือน สิงหาคม 2564 118 ดาวน์โหลด
เดือน กันยายน 2564 128 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2564 (1-16) 151 ดาวน์โหลด

'