แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 23/05/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมษายน 2565 122 ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2565 163 ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2565 119 ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2565 117 ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2565 84 ดาวน์โหลด
กันยายน 2565 163 ดาวน์โหลด
กันยายน 2565 (7-16) 161 ดาวน์โหลด
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 87 ดาวน์โหลด

'