แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 23/05/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมษายน 2565 11 ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2565 12 ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2565 16 ดาวน์โหลด

'