แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 23/05/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมษายน 2565 21 ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2565 27 ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2565 30 ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2565 16 ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2565 11 ดาวน์โหลด
กันยายน 2565 15 ดาวน์โหลด
กันยายน 2565 (7-16) 12 ดาวน์โหลด
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 15 ดาวน์โหลด

'