แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
ลงวันที่ 01/11/2561
ป้ายสำรวจทาง ป้ายงานก่อสร้าง ป้ายคนทำงาน ป้ายเครื่องจักร 
กำลังทำงาน
ป้ายทางเบี่ยงซ้าย ป้ายทางเบี่ยงขวา
ป้ายเบี่ยงเบนการจราจร
       
    ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ

 


'