แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2562 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 01/04/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนเมษายน 2562 315 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2562 349 ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2562 322 ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎาคม 2562 364 ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2562 281 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2562 290 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2562 (1-16) 278 ดาวน์โหลด

'