แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2562 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 01/04/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนเมษายน 2562 306 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2562 318 ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2562 303 ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎาคม 2562 318 ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2562 270 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2562 275 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2562 (1-16) 266 ดาวน์โหลด

'