แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
จอดรถบนไหล่ทางได้หรือไม่?
ลงวันที่ 21/11/2561

รายการ. Highway Q&A 
ออกอากาศ. วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2561
ช่อง. Spring News
เวลา. 08.30 - 09.00 น.


'