แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมทางหลวง ตัดสั้นๆต้นไม้จะตายหรือไม่?
ลงวันที่ 21/11/2561

รายการ Highway Q&A
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 ก.ย.2561
ช่อง Spring News 
ช่วงเวลา 08.30-09.00 น.


'