แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน?
ลงวันที่ 21/11/2561

รายการ Highway Q&A

ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 3 มี.ค. 61 เวลา 08.30-09.00 น.

ช่อง spring News (19)


'