แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย
ลงวันที่ 03/12/2561

ข้อดีของการเปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่ มีอะไรบ้าง...รับชมเลยครับ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย" ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวง


'