แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
ลงวันที่ 04/12/2561

รายการ Highway Q&A 
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2561
ช่อง Spring News
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ตอน ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่


'