แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
กรมทางหลวงเตือนเส้นทางเสี่ยงหลับใน
ลงวันที่ 19/12/2561

รายการ Highway News 
ออกอากาศ. วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2561
เวลา. 18.20 - 20.00 น.
สถานี. PPTV
ตอน. กรมทางหลวงเตือนเส้นทางเสี่ยงหลับใน


'