แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร
ลงวันที่ 18/12/2561

รายการ. Highway Q&A 
ออกอากาศ. วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 2561
ช่อง. Spring News
เวลา. 08.30 - 09.00 น.
ตอน. ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร


'