แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร
ลงวันที่ 15/12/2561

รายการ. Highway Q&A 
ออกอากาศ. วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561
ช่อง. Spring News
เวลา. 08.30 - 09.00 น.
ตอน. ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร


'