แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
“เส้นขอบทางเท้าแต่ละสี หมายความว่าอย่างไร”
ลงวันที่ 05/01/2562

รายการ. Highway Q&A 
ออกอากาศ. วันเสาร์ที่ 5 ม.ค. 2562
ช่อง. Spring News
เวลา. 08.30 - 09.00 น.
ตอน. เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร


'