f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1591 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 318/60/62/106 แขวงทางหลวงสตูล
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 318/30/62/39 แขวงทางหลวงสตูล
1593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62017348934 21/01/2562 318/30/62/39 แขวงทางหลวงสตูล
1594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 318/60/62/100 แขวงทางหลวงสตูล
1595 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 318/60/62/99 แขวงทางหลวงสตูล
1596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 15/01/2562 318/-/62/98 แขวงทางหลวงสตูล
1597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 318/60/62/90 แขวงทางหลวงสตูล
1598 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอน นาลาน-เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม.0+000-กม.9+170 ปริมาณงานทั้งสิ้น 116,066.00 ตร.ม. 14/01/2562 318/-/62/92 แขวงทางหลวงสตูล
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล 14/01/2562 318/35/62/93 แขวงทางหลวงสตูล
1600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/01/2562 318/30/62/33 แขวงทางหลวงสตูล
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.18+750 - กม.18+950 ปริมาณงาน 846 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 318/-/62/84 แขวงทางหลวงสตูล
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุยานพาหนะ 27/12/2561 318/-/62/8 แขวงทางหลวงสตูล
1603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 318/60/62/83 แขวงทางหลวงสตูล
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 318/60/62/81 แขวงทางหลวงสตูล
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 318/60/62/80 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1,591 ถึง 1,605 จาก 1,628 รายการ