f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 318/60/62/76 แขวงทางหลวงสตูล
1607 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/01/2562 318/60/62/79 แขวงทางหลวงสตูล
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งตำเสา-สวนเทศ ระหว่าง กม.0+000-กม.23+428 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 155,676.00 ตร.ม. 03/01/2562 318/-/62/75 แขวงทางหลวงสตูล
1609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.15+875 - กม.17+855 ระยะทาง 1.980 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 สต 21/2562 แขวงทางหลวงสตูล
1610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 318/60/62/70 แขวงทางหลวงสตูล
1611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 318/60/62/71 แขวงทางหลวงสตูล
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 318/60/62/67 แขวงทางหลวงสตูล
1613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 318/60/62/66 แขวงทางหลวงสตูล
1614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 318/60/62/68 แขวงทางหลวงสตูล
1615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 318/60/62/65 แขวงทางหลวงสตูล
1616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 318/60/62/69 แขวงทางหลวงสตูล
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 24/12/2561 318/-/62/64 แขวงทางหลวงสตูล
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000-กม.21+000 ปริมาณงาน 103,536.00 ตร.ม. 17/12/2561 318/-/62/62 แขวงทางหลวงสตูล
1619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 318/60/62/60 แขวงทางหลวงสตูล
1620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2561 318/60/62/59 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1,606 ถึง 1,620 จาก 1,628 รายการ