f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 29/05/2567 318/85/67/175 แขวงทางหลวงสตูล
17 จ้างงานผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์และติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดกระจกอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล 29/05/2567 318/-/67/174 แขวงทางหลวงสตูล
18 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 29/05/2567 318/85/67/175 แขวงทางหลวงสตูล
19 จ้างงานผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์และติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดกระจกอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล 29/05/2567 318/-/67/174 แขวงทางหลวงสตูล
20 ซื้อวัสดุเกษตร 21/05/2567 318/70/67/145 แขวงทางหลวงสตูล
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2567 318/60/67/144 แขวงทางหลวงสตูล
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2567 318/60/67/143 แขวงทางหลวงสตูล
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2567 318/60/67/141 แขวงทางหลวงสตูล
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2567 318/60/67/140 แขวงทางหลวงสตูล
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2567 318/60/67/139 แขวงทางหลวงสตูล
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 318/60/67/138 แขวงทางหลวงสตูล
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 318/60/67/137 แขวงทางหลวงสตูล
28 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 07/05/2567 318/35/67/131 แขวงทางหลวงสตูล
29 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) 11/03/2567 318/35/67/95 แขวงทางหลวงสตูล
30 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล91 01/03/2567 318/35/67/92 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,628 รายการ