f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2567 318/60/67/91 แขวงทางหลวงสตูล
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/02/2567 318/60/67/89 แขวงทางหลวงสตูล
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/02/2567 318/60/67/88 แขวงทางหลวงสตูล
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/02/2567 318/60/67/87 แขวงทางหลวงสตูล
35 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) 20/02/2567 318/35/67/86 แขวงทางหลวงสตูล
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2567 318/60/67/71 แขวงทางหลวงสตูล
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 318/60/67/132 แขวงทางหลวงสตูล
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 318/60/67/136 แขวงทางหลวงสตูล
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 318/60/67/135 แขวงทางหลวงสตูล
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 318/60/67/133 แขวงทางหลวงสตูล
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/05/2567 318/60/67/129 แขวงทางหลวงสตูล
42 จ้างก่อสร้างงานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+300, กม.8+000 ? กม.11+125 เป็นตอนๆ ระยะทาง 6.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,500 ปุ่ม) 07/05/2567 318/-/67/130 แขวงทางหลวงสตูล
43 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.93+989 - กม.97+855 ระยะทาง 3.866 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สต 34/2567 แขวงทางหลวงสตูล
44 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สต 35/2567 แขวงทางหลวงสตูล
45 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/05/2567 318/35/67/128 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,628 รายการ