f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.050 กม.) 03/05/2567 สต 31/2567 แขวงทางหลวงสตูล
62 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.2+145 - กม.3+860 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 9,180.00 ตร.ม. 03/05/2567 สต 22/2567 แขวงทางหลวงสตูล
63 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 2 ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 3.410 กม. ปริมาณงาน 24,300.00 ตร.ม. 03/05/2567 สต 23/2567 แขวงทางหลวงสตูล
64 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.74+925 - กม.77+490 ระยะทาง 2.565 กม. ปริมาณงาน 51,035.00 ตร.ม. 26/04/2567 สต 11/2567 แขวงทางหลวงสตูล
65 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.127+660 - กม.132+120 ระยะทาง 4.520 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 สต 12/2567 แขวงทางหลวงสตูล
66 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.96+654 - กม.98+420 ระยะทาง 1.766 กม. ปริมาณงาน 1.766 กม. 26/04/2567 สต 17/2567 แขวงทางหลวงสตูล
67 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.105+280 - กม.108+100 ระยะทาง 2.820 กม. ปริมาณงาน 58,020.00 ตร.ม. 26/04/2567 สต 18/2567 แขวงทางหลวงสตูล
68 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 ระหว่าง กม.62+100 - กม.69+200 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) 17/04/2567 สต 14/2567 แขวงทางหลวงสตูล
69 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.36+500 - กม.38+170 ระยะทาง 1.670 กม. ปริมาณงาน 31,730.00 ตร.ม. 30/04/2567 สต 19/2567 แขวงทางหลวงสตูล
70 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทล. 406 ตอน ค่ายรวมมิตร-คลองขุด ทล. 404 ตอน บ้านนา-ละงู ทล. 404 ตอน ละงู-ฉลุง ทล. 4052 ตอน เขาขาว-ท่าเรือปากบารา และ ทล. 4137 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ปริมาณงาน 1 แห่ง (17 ต้น) 23/04/2567 สต 13/2567 แขวงทางหลวงสตูล
71 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.5+525 - กม.7+680, กม.9+835 - กม.10+185 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (73 ต้น) 24/04/2567 สต 6/2567 แขวงทางหลวงสตูล
72 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุ่นเร็ว(บี7) 04/04/2567 318/35/67/110 แขวงทางหลวงสตูล
73 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 3 ระหว่าง กม.57+625 - กม.59+665 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) 23/04/2567 สต 24/2567 แขวงทางหลวงสตูล
74 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 29/03/2567 318/35/67/106 แขวงทางหลวงสตูล
75 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/04/2567 318/35/67/108 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,628 รายการ