f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/04/2567 318/60/67/107 แขวงทางหลวงสตูล
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/03/2567 318/60/67/107 แขวงทางหลวงสตูล
78 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 5 ระหว่าง กม.25+700 - กม.28+600 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (59 ต้น) 22/04/2567 สต 15/2567 แขวงทางหลวงสตูล
79 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 ระหว่าง กม.62+100 - กม.69+200 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) 17/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
80 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 3 ที่ กม.86+640 (แยกกองร้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 สต 7/2567 แขวงทางหลวงสตูล
81 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.110+875 (แยกสวนเทศ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 สต 8/2567 แขวงทางหลวงสตูล
82 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+750 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 5.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (796 ม.) 22/04/2567 eb-สต 10/2567 แขวงทางหลวงสตูล
83 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.28+800 - กม.54+700 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 25.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,328.ม.) 22/04/2567 สต 5/2567 แขวงทางหลวงสตูล
84 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 8.959 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,040 ม.) 22/04/2567 สต 4/2567 แขวงทางหลวงสตูล
85 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 1 ระหว่าง กม.68+280 - กม.69+480 ระยะทาง 1.200 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (31 ต้น) 17/04/2567 สต 16/2567 แขวงทางหลวงสตูล
86 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 2 ที่ กม.96+624 (แยกละงู) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 สต 9/2567 แขวงทางหลวงสตูล
87 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน - เจ๊ะบิลัง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.8+050 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 6.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,380 ม.) 17/04/2567 สต 3/2567 แขวงทางหลวงสตูล
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/03/2567 318/45/67/103 แขวงทางหลวงสตูล
89 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 26/03/2567 318/-/67/36 แขวงทางหลวงสตูล
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 25/03/2567 318/30/67/61 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,628 รายการ