f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 14/03/2567 318/-/67/34 แขวงทางหลวงสตูล
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/03/2567 318/45/67/98 แขวงทางหลวงสตูล
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/03/2567 318/60/67/97 แขวงทางหลวงสตูล
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/03/2567 318/45/67/99 แขวงทางหลวงสตูล
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/03/2567 318/60/67/96 แขวงทางหลวงสตูล
96 วัสดุก่อสร้าง 14/03/2567 318/-/67/34 แขวงทางหลวงสตูล
97 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 08/03/2567 318/-/67/31 แขวงทางหลวงสตูล
98 จ้างเหมาติดตั้งชุดสัญญาณไฟกระพริบ แบบโคมคู่ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNAL SOLAR CELL) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.21+500 11/03/2567 318/-/67/94 แขวงทางหลวงสตูล
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/03/2567 318/30/67/55 แขวงทางหลวงสตูล
100 จ้างเหมาทาสีโครงสร้างเสาและ Truss ป้าย Overhead และ Overhang ด้วยสีทาวัสดุเคลือบ Galvanized สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสตูล ปริมาณงาน 967.56 ตร.ม. 29/02/2567 318/-/67/90 แขวงทางหลวงสตูล
101 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/03/2567 318/35/67/92 แขวงทางหลวงสตูล
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคอมพิวเตอร์) 22/02/2567 318/40/67/30 แขวงทางหลวงสตูล
103 ซื้อวัสดุเกษตร 19/02/2567 318/70/67/85 แขวงทางหลวงสตูล
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/02/2567 318/45/67/84 แขวงทางหลวงสตูล
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/02/2567 318/30/67/48 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,628 รายการ