f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 13/02/2567 318/35/67/83 แขวงทางหลวงสตูล
107 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 08/02/2567 318/35/67/79 แขวงทางหลวงสตูล
108 ซื้อวัสดุหล่อลื่น 29/01/2567 318/35/67/25 แขวงทางหลวงสตูล
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/02/2567 318/60/67/78 แขวงทางหลวงสตูล
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/02/2567 318/60/67/76 แขวงทางหลวงสตูล
111 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/02/2567 318/35/67/77 แขวงทางหลวงสตูล
112 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 29/01/2567 318/-/67/74 แขวงทางหลวงสตูล
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/01/2567 318/60/67/73 แขวงทางหลวงสตูล
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 26/01/2567 318/30/67/44 แขวงทางหลวงสตูล
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2567 318/60/67/72 แขวงทางหลวงสตูล
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/01/2567 318/60/67/69 แขวงทางหลวงสตูล
117 ซื้อวัสดุเกษตร 18/01/2567 318/70/67/68 แขวงทางหลวงสตูล
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 17/01/2567 318/30/67/42 แขวงทางหลวงสตูล
119 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNAL SOLAR CELL) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.60+060 - กม.85+890 15/01/2567 318/-/67/65 แขวงทางหลวงสตูล
120 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 15/01/2567 318/35/67/66 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,628 รายการ