f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+750 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 5.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (796 ม.) 09/04/2567 eb-สต 10/2567 แขวงทางหลวงสตูล
17 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.28+800 - กม.54+700 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 25.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,328.ม.) 09/04/2567 สต 5/2567 แขวงทางหลวงสตูล
18 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 8.959 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,040 ม.) 09/04/2567 สต 4/2567 แขวงทางหลวงสตูล
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+766 - กม.40+445 ระยะทาง 0.679 กม. ปริมาณงาน 13,880.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 08/12/2565 สต 23/2566 แขวงทางหลวงสตูล
20 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+655 - กม.20+010 ระยะทาง 5.355 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 154 ต้น) จำนวน 3 รายการ 29/11/2565 สต 20/2566 แขวงทางหลวงสตูล
21 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปะเหลียน ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. (ตรัง) 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.30+052 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2565 สต 22/2566 แขวงทางหลวงสตูล
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+766 - กม.40+445 ระยะทาง 0.679 กม. ปริมาณงาน 13,880.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15/11/2565 eb-สต 2/2566 แขวงทางหลวงสตูล
23 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+145 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 18/01/2565 สต 21/2565 แขวงทางหลวงสตูล
24 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.26+815 - กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม. ปริมาณงาน 2.285 กม. จำนวน 16 รายการ 17/01/2565 สต 23/2565 แขวงทางหลวงสตูล
25 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.13+450 - กม. 16+200 ระยะทาง 2.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 17/01/2565 สต 22/2565 แขวงทางหลวงสตูล
26 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+145 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 23/12/2564 eb-สต6/2565 แขวงทางหลวงสตูล
27 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ที่ กม.13+310 (แยกหาดเลา) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 14/12/2564 สต 7/2565 แขวงทางหลวงสตูล
28 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 2 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+100 ระยะทาง 1.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) จำนวน 3 รายการ 14/12/2564 สต 9/2565 แขวงทางหลวงสตูล
29 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+520 และ กม.12+330 - กม.12+715 ระยะทาง 1.405 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 14/12/2564 สต 8/2565 แขวงทางหลวงสตูล
30 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.26+815 - กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม. ปริมาณงาน 2.285 กม. จำนวน 16 รายการ 20/12/2564 eb-สต5/2565 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 16 ถึง 30 จาก 62 รายการ