f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
221 11/03/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.3+455 - กม.4+820 ระยะทาง 1.365 กม. ปริมาณงาน 40 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
222 11/03/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.54+663 - กม.56+873 ระยะทาง 1.185 กม. ปริมาณงาน 66 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
223 11/03/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.119+408 - กม.121+370 ระยะทาง 1.962 กม. ปริมาณงาน 40,650 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
224 03/03/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+375 - กม.4+698 ระยะทาง4.323 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
225 16/10/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
226 20/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง กม.75+275 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
227 20/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.79+496 - กม.79+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
228 06/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 72+367 - กม. 72+767 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 7,840.00 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
229 08/08/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.84+510 - กม.85+200 ระยะทาง 0.690 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
230 24/07/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+085 - กม.0+300 ระยะทาง 0.215 กม. จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 221 ถึง 230 จาก 237 รายการ