f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
231 15/03/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 416 ตอนควบคุม 0102 ตอน ละงู - สามแยก ระหว่าง กม.38+587 - กม.40+000 (กม.ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+663 - กม.95+076) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
232 11/03/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.41+000 - กม.87+356 ระยะทาง 46.359 กม. และทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.1+300 - กม.19+500 เป็นตอนฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
233 06/03/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 . และ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง กม.9+150 - กม.21+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
234 01/02/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.30+000 - กม.133+363 ระยะทาง 102.363 กม. จำนวน 23 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
235 21/01/2562 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสตูล เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ( Natural Rubber Guide Post ) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.0+000 - 99+890 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
236 18/12/2561 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณแยกละงู - โลตัส ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.96+624 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
237 27/11/2561 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.15+875 - กม.17+855 ระยะทาง 1.980 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 231 ถึง 237 จาก 237 รายการ