f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 22/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 3 ระหว่าง กม.57+625 - กม.59+665 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 2 ที่ กม.96+624 (แยกละงู) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+300, กม.8+000 - กม.11+125 เป็นตอนๆ ระยะทาง 6.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,500 ปุ่ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 8.959 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,040 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน - เจ๊ะบิลัง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.8+050 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 6.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,380 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 5 ระหว่าง กม.25+700 - กม.28+600 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (59 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 ระหว่าง กม.62+100 - กม.69+200 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.28+800 - กม.54+700 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 25.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,328.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+750 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 5.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (796 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง กม.115+050 - กม.116+975 ระยะทาง 1.925 กม. ปริมาณงาน 38,850.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 237 รายการ