f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.32+900 - กม.34+820 ระยะทาง 1.920 กม. ปริมาณงาน 39,100.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.42+430 - กม.44+500 ระยะทาง 2.070 กม. ปริมาณงาน 41,060.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.36+500 - กม.38+170 ระยะทาง 1.670 กม. ปริมาณงาน31,730.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.105+280 - กม.108+100 ระยะทาง 2.820 กม. ปริมาณงาน 58,020.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 8 ระหว่าง กม.98+850 - กม.100+975 ระยะทาง 2.125 กม. ปริมาณงาน 42,820.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 21/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+300, กม.8+000 - กม.11+125 เป็นตอนๆ ระยะทาง 6.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,500 ปุ่ม) ยกเลิกแผน
37 19/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 3 ที่ กม.86+640 (แยกกองร้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 19/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.110+875 (แยกสวนเทศ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 12/12/2566 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.62+275 - กม.62+440 และระหว่าง กม.78+305 - กม.86+820 ปริมาณงาน 12 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 01/11/2566 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 237 รายการ