f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 05/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+905 ระยะทาง 3.905 กม. ปริมาณงาน 51,325.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 05/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.66+915 - กม.68+355 ระยะทาง 1.440 กม. ปริมาณงาน 28,700.00 ตร.ม. จำนวน 14 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 05/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+804 - กม.40+445 ระยะทาง 0.641 กม. ปริมาณงาน 13,135.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 05/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.66+915 - กม.68+355 ระยะทาง 1.440 กม. ปริมาณงาน 28,700.00 ตร.ม. จำนวน 14 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
75 05/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+905 ระยะทาง 3.905 กม. ปริมาณงาน 51,325.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
76 05/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.61+570 - กม.64+805 RT. ระยะทาง 3.235 กม. ปริมาณงาน 32,190.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 27/09/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+782 - กม.40+445 ระยะทาง 0.663 กม. ปริมาณงาน 13,650.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ยกเลิกแผน
78 27/09/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.61+570 - กม.64+849 RT. ระยะทาง 3.279 กม. ปริมาณงาน 32,735.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ยกเลิกแผน
79 27/09/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+860 ระยะทาง 3.860 กม. ปริมาณงาน 50,785.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ยกเลิกแผน
80 27/09/2565 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.66+915 - กม.68+355 ระยะทาง 1.440 กม. ปริมาณงาน 28,700.00 ตร.ม. จำนวน 14 รายการ ยกเลิกแผน
แสดง 71 ถึง 80 จาก 237 รายการ