f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หมวดทางหลวงสงขลา
ลงวันที่ 14/11/2561

 หมวดทางหลวงสงขลา

สำนักงานหมวดทางหลวงสงขลา ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 408 ซ้ายทาง ตอนเกาะยอ - ทุ่งหวัง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเนื่อที่ 3ไร่ 75 ตารางวา 

นายพิศาล ขวัญปลอด ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงสงขลา

หมวดทางหลวงสงขลา มีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 36 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- ลูกจ้างประจำ 1 คน
- พนักงานราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 32 คน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 4 สายทางรวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 98.199 กม. ระยะทางจริง 40.871 กม.

เส้นทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงสงขลา มีดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน - สงขลา ระหว่าง กม. 17+266 - 28+230
2. ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม. 165+583 - 182+261
3. ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.0+000 - 2+550
4. ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลาระหว่าง กม. 0+000 - 10+679

 


'