f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หมวดทางหลวงคอหงส์
ลงวันที่ 17/12/2564

หมวดทางหลวงคอหงส์

สำนักงานหมวดทางหลวงคอหงส์ ตั้งอยู่กม.0+655 สาย407 ขวาทาง ตอน คลองหวะ - สงขลา ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื่อที่ 2ไร่ 1งาน 96 ตารางวา 


นายวรัญญู  วุฒิวรวนิชย์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดทางหลวงคอหงส์

หมวดทางหลวงคอหงส์ มีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 22 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 4 สายทาง รวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 75.682 กม. ระยะทางจริง 34.248 กม.

เส้นทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงหาดใหญ่ที่ 2 มีดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม. 1258+642 - 1275+588
2. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ระหว่าง กม 0+000 - 7+206
3. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ - ควนหิน ระหว่าง กม 0+000 - 1+730
4. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ - ควนหิน ระหว่าง กม 8+900 - 17+266


'