f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.155+413 (แยกเขาแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,255.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 08/04/2564 eb-สข1/37/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
17 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.23+970 – กม.24+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 08/04/2564 eb-สข1/32/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/33/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
19 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง – ควนลัง ระหว่าง กม.9+875 – กม.11+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 34 รายการ 08/04/2564 eb-สข1/30/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
20 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.151+710 - กม.153+061 ปริมาณงาน 28,740 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 08/04/2564 eb-สข1/27/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
21 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.11+940 - กม.15+175 ปริมาณงาน 39,575.00 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ 08/04/2564 eb-สข1/28/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
22 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 3 ที่ กม.1222+395 , ที่ กม.1226+560 และที่ กม.1230+359 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 eb-สข1/13/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
23 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ 18/03/2563 สข1/ข2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ทางหลวงหมายเลข 43 ปริมาณงานทั้งสิ้น 269.00 ตารางเมตร 22/07/2562 311/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
25 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ 14/03/2562 สข1/ข3/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 16 ถึง 25 จาก 25 รายการ