f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 311/60/62/53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1517 ซื้้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 311/60/62/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1518 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 311/45/62/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1519 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 311/45/62/50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 31160/62/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1521 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 21/12/2561 311/30/62/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1522 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 311/30/62/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1523 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 311/30/62/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1524 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 311/40/62/48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1525 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 311/30/62/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1526 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 311/35/62/45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1527 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/12/2561 311/60/62/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 311/60/62/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1529 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 311/60/62/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 311/60/62/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1,516 ถึง 1,530 จาก 1,544 รายการ