f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.81+050 - กม.84+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 90 ต้น) จำนวน 2 รายการ 31/10/2565 สข1/4/2566 ลว. 9 ธ.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน-สงขลา ระหว่าง กม.23+775 - กม.25+175 ปริมาณงาน 29,790.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 07/10/2565 สข1/3/2566 ลว. 30 พ.ย.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1224+760 - กม.1225+760 ปริมาณงาน 1.000 กม. จำนวน 10 รายการ 06/10/2565 สข1/1/2566 ลว.30 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1235+400 - กม.1237+600 LT. ปริมาณงาน 2.200 กม. จำนวน 10 รายการ 06/10/2565 สข1.2.2566 ลว.30 พ.ย.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 31/03/2565 eb-สข1/34/2565 ลว.31 มี.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 03/03/2565 eb-สข1/33/2565 ลว.3 มี.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.148+411 (แยกบ่อป่า) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 26/01/2565 eb-สข1/30/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1254+665-กม.1257+420 LT. เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง(แบบกิ่งเดี่ยว 71 ต้น) จำนวน 2 รายการ 25/01/2565 65017169197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 26/01/2565 eb-สข1/32/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 26/01/2565 eb-สข1/31/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.24+135- กม.25+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 รายการ 18/01/2565 eb-สข1/28/2565 ลว.18 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.7+250 - กม.8+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 56 รายการ 18/01/2565 eb-สข1/27/2565 ลว.18 ม.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 28/12/2564 eb-สข1/26/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.148+411 (แยกบ่อป่า) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 28/12/2564 eb-สข1/24/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 28/12/2564 eb-สข1/25/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 160 รายการ