f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
17 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 2,060 อัน 13/05/2567 สข1/22/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ที่ กม.1+664 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สข1/21/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
19 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ที่ กม.1222+395 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สข1/20/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
20 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 01/05/2567 311/35/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา กิจกรรมปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4,43,408,414,4287 และ 4309 จังหวัดสงขลา จำนวน 90 ป้าย 28/05/2567 314/2567 ลว.28 พ.ค. 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
22 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+750–กม.4+240 เป็นตอนๆ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (66 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 27/05/2567 313/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/05/2567 311/40/67/150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/05/2567 311/40/67/151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/04/2567 311/60/67/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 19/04/2567 311/30/67/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/04/2567 311/60/67/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
28 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.17+800 - กม.18+000 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 23/05/2567 สข1/32/2567 ลว.23 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
29 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 63,845 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 17/05/2567 สข1/29/2567 ลว. 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
30 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.18+440 - กม.22+870 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 4.430 กม. จำนวน 12 รายการ 09/05/2567 สข1/16/2567 ลว. 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 413 รายการ