f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/05/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/05/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.93+989 - กม.97+855 ระยะทาง 3.866 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/05/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/04/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.12+100 - กม.13+265 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.165 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/04/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.81+780 - กม.83+820 ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 2.040 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/04/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 จ.สตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.725 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/04/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.7+365 - กม.12 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/04/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.72+158 - กม.72+452 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+890 - กม.96+450 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.97+850 - กม.119+670 ทางหลวงห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/04/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.5+525 - กม.7+680, กม.9+835 - กม.10+185 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2567 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.74+925 - กม.77+490 ระยะทาง 2.565 กม. ปริมาณงาน 51,035.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 237 รายการ